NEWYDDION CYNNYRCH

 • Gwybodaeth hydrant tân

  Mae hydrantau tân yn rhan annatod o'n seilwaith diogelwch tân cenedlaethol.Cânt eu defnyddio gan y frigâd dân i gael dŵr o'r prif gyflenwad lleol.Wedi'u lleoli'n bennaf ar droedffyrdd cyhoeddus neu briffyrdd, maent fel arfer yn cael eu gosod, eu perchnogi a'u cynnal a'u cadw gan gwmnïau dŵr neu awdurdodau tân lleol.
  Darllen mwy
 • Ydych chi'n gwybod y bibell dân?

  Mae pibell dân yn bibell a ddefnyddir i gludo dŵr pwysedd uchel neu hylifau gwrth-fflam fel ewyn.Mae pibellau tân traddodiadol wedi'u leinio â rwber a'u gorchuddio â braid lliain.Mae pibellau tân uwch yn cael eu gwneud o ddeunyddiau polymerig fel polywrethan.Mae gan y bibell dân uniadau metel ar y ddau ben, sy'n ...
  Darllen mwy
 • Sut i ddelio â diwedd y diffoddwr tân

  Er mwyn atal y diffoddwr tân rhag dod i ben, mae angen gwirio bywyd gwasanaeth y diffoddwr tân yn rheolaidd.Mae'n fwy priodol gwirio bywyd gwasanaeth y diffoddwr tân unwaith bob dwy flynedd.O dan amgylchiadau arferol, ni all diffoddwyr tân sydd wedi dod i ben ...
  Darllen mwy
 • Mae system chwistrellu yn system amddiffyn rhag tân gweithredol cost-effeithiol

  System chwistrellu yw'r system amddiffyn rhag tân a ddefnyddir fwyaf, Mae'n unig yn helpu i ddiffodd 96% o'r tanau.Rhaid bod gennych system chwistrellu tân i ddiogelu eich adeiladau masnachol, preswyl, diwydiannol.Bydd hynny'n helpu i arbed bywyd, eiddo, a lleihau amser segur busnes....
  Darllen mwy
 • Pa mor ddiogel yw ewyn diffodd tân?

  Mae diffoddwyr tân yn defnyddio ewyn dyfrllyd sy'n ffurfio ffilm (AFFF) i helpu i ddiffodd tanau anodd eu hymladd, yn enwedig tanau sy'n cynnwys petrolewm neu hylifau fflamadwy eraill ‚ a elwir yn danau Dosbarth B.Fodd bynnag, nid yw pob ewyn diffodd tân yn cael ei ddosbarthu fel AFFF.Mae rhai fformwleiddiadau AFFF yn cynnwys dosbarth o gemegau ...
  Darllen mwy